Niniejszy regulamin dotyczy zajęć indywidualnych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z Kursantem.
  1. Rezerwacja terminu pierwszych zajęć możliwa jest po opłaceniu wybranego pakietu w całości lub po wpłaceniu zadatku w wysokości pojedynczych zajęć: 130 zł.
  2. W przypadku braku odwołania pierwszych zajęć do 24h przed planowanym terminem i nie stawienia się na umówiony termin, zadatek nie podlega zwrotowi.
  3. Nieobecność Kursanta na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs lub jej zwrotu.
  4. Odwołanie/Zmiana terminu zajęć możliwe jest najpóźniej na 24h przed zajęciami. Zajęcia odwołane/przeniesione później traktowane są jako zrealizowane i Kursantowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty. W pakietach 5 oraz 10 zajęć możliwe jest jedno odwołanie/ zmiana terminu, w pakiecie 20 zajęć istnieje możliwość dwóch zmian/odwołań. Jeśli w dniu zajęć wypada dzień świąteczny/ustawowo wolny, odwołanie lekcji nie wpływa na zmniejszenie limitu. Warunkiem jest przekazanie informacji o odwołaniu nie później niż 24h przed zajęciami.
  5. W przypadku odwołania zajęć ze strony Szkoły, brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Kursanta lub płatność za nie zostanie zwrócona.
  6. W celu rezerwacji zajęć Kursant zobowiązuje się uiścić kwotę w wysokości równej wybranemu pakietowi zajęć płatne z góry najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem Kursu:
600 zł za pakiet 5 zajęć po 60 min ważny 5 tygodni
1100 zł za pakiet 10 zajęć po 60 min ważny 10 tygodni
2000 zł za pakiet 20 zajęć po 60 min ważny 20 tygodni

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:

Nr konta: 69 1090 2590 0000 0001 5286 8524 (płatność w PLN) lub PL 40 1090 2590 0000 0001 5286 8561 (płatność w EURO)

Odbiorca: LANGUAGE STUDIO AND PUBLISHING ING-A.PL SP. Z O. O.

Tytuł: język + imię + wybrany pakiet [np. angielski Inga 10h]

8. Jeśli zajęcia mają charakter nieregularny, tj. odbywają się rzadziej niż raz w tygodniu, rozliczane są pojedyncze godziny w wysokości 130zł/60min najpóźniej 24h przed planowanym terminem spotkania.

9. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości i terminie ustalonym ze Szkołą, zajęcia nie odbędą się.

10. Zajęcia online są prowadzone na jednej z platform:

Zoom
Google Meet
Skype
Messenger

lub przy użyciu innego uzgodnionego z Kursantem i sprawdzonego komunikatora internetowego.

11. Po zarezerwowaniu terminu zajęć online, najpóźniej dzień przed zaplanowanym spotkaniem Szkoła przesyła link do zajęć lub nick na Skype na adres mail podany przez Kursanta.

12. Kursant może zrezygnować z kursu w każdej chwili z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć pisemnie w siedzibie Szkoły lub na adres mailowy kontakt@ing-a.pl.

13. Za okres wypowiedzenia będzie naliczona opłata za kurs według ustalonej stawki, przy czym Kursant ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca tego okresu. W przypadku nie zrealizowania pakietu w całości w tym czasie, wysokość opłaty za odbyte zajęcia nie uwzględnia rabatu pakietowego.

14. W czasie trwania okresu wypowiedzenia wszystkie odwołane godziny pozostają płatne. Możliwa jest jedynie zmiana terminu zajęć nie później niż 24h przed planowanym spotkaniem.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Techniczne problemy z połączeniem po stronie Kursanta (brak dźwięku, obrazu, zakłócenia w odbiorze).
  2. Spóźnienie Kursanta skutkujące przesunięciem rozpoczęcia zajęć i tym samym ich skróceniem.
 
Spełniając wymagania wynikające z art. 13 i 14 RODO Szkoła jako administrator danych informuje, iż przetwarza w ramach usługi dane. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Kursantów jest dostępna tutaj: https://ing-a.pl/polityka-prywatnosci/.