Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z Klientem.

 1. Zajęcia są prowadzone zdalnie na platformach:
  1. Zoom
  2. Google Meet
  3. Skype
  4. Messenger
  lub przy użyciu innego wskazanego sprawdzonego komunikatora internetowego

 2. Najpóźniej dzień przed zaplanowanym terminem lektorka przesyła link do zajęć lub nick na Skype na adres mail podany przez Klienta.

 3. Rezerwacja terminu pierwszych zajęć możliwa jest wyłącznie po wpłaceniu zadatku w wysokości ceny pojedynczej lekcji.

 4. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin pierwszych zajęć, zadatek nie podlega zwrotowi.

 5. Odwołania możliwe są najpóźniej na 24 godziny przed zajęciami. Zajęcia odwołane później traktowane są jako zrealizowane i Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

 6. Jeżeli liczba odwołań przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez dwa kolejne miesiące, Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z Klientem.

 7. Klient może zrezygnować z zajęć w każdej chwili z zastrzeżeniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Szkoła Językowa INGA nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Techniczne problemy z połączeniem po stronie Klienta (brak dźwięku, obrazu, zakłócenia w odbiorze).
2. Spóźnienie Klienta skutkujące przesunięciem rozpoczęcia zajęć i ich skróceniem.
W przypadku trudności w łączności elektronicznej, lektorka wykona telefon do Klienta i lekcja odbędzie się przez telefon / WhatsApp.